StorKlokkervejDag 2022

  Kl. 14:00 SOLSIKKEMÅLING  Vi går rundt til deltagerne og foretager måling af planterne, vinderen offentliggøres i forbindelse med Vejfesten. Kl. 16.00 GENERALFORSAMLING Dagsorden: Valg af dirigent. Orientering og beretning …