Fjern ukrudt på fortovet og kantsten

Fjern ukrudt på fortovet og kantsten
Som Grundejere har vi selv pligt til at holde fortove, stier og kantsten rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt.

Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti – og fortovsarealer, i Roskilde Kommune må der ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet.

Brug lugejern, damp- eller gasbehandling (pas på brandfaren ved gasbrænder).