Hvem rydder op efter nytår

Hvem rydder op efter nytår
Fusere er farlige, men når Fyrværkerikampagnen advarer mod gå tilbage til en fuser, betyder det ikke, at man skal lade dem ligge på offentlig gade og vej…

Det er husejernes opgave at rydde op efter nytårs fyrværkeriet. Hvis man finder ting, man ikke kender til eller er utryg ved, må man kontakte politiet.

Fyrværkeriaffald fjernes med en skovl og puttes i en spand. Affald fra afbrændt fyrværkeri afleveres med dagrenovationen. Fusere skal afleveres som farligt affald, du skal kontakte din kommune og høre, hvor det kan afleveres.

Det vigtigste er, at fyrværkeriet bliver fjernet, så pilfingrene ikke får fat i det, og at forældrene advarer børnene imod at samle det op.