Hvor skal postkassen placeres?

januar 2012

Postloven kræver postkasse ved fortovet

Postloven gælder for alle danske husstande som skal have en postkasse stående ved fortovet.

Etageejendomme skal være forsynet med samlede postkasseanlæg, der er direkte tilgængelige for postbuddet ved opgangen eller ejendommens indgangsparti.

Læs mere om postloven her…

Hvad betyder det for dig?

Det er husejeren, som er ansvarlig for at postkassen er placeret korrekt.

Postkassen skal være placeret ved indgangen til parcellen dvs. ved fortovet eller vejen.

Mulighed for dispensation: Hvis du af fysiske eller psykiske årsager ikke selv er i stand til at hente din post i postkassen, har du mulighed for at søge om dispensation, som gives gennem visitation fra kommunen.