Vi har i Klokkervejens Grundejerforening, en række interessegrupper, som arbejder med selvstændig ledelse og økonomi.

Interessegrupper refererer til bestyrelse og arbejder med selvstændige vedtægter, regnskaber og budgetter, alle grupper skal med deres virke, arbejde for fremme det gode naboskab og sammenhold blandt foreningens medlemmer.

Vi har for tiden 3 aktive interessegrupper:

  • Solsikkeklubben afvikler den årlige dyst på solsikkedyrkning, denne interessegruppe har været aktiv siden 2003.
  • Kegleklubben afvikler en kegleturneringsaften hvert år i februar eller marts, denne interessegruppe har været aktiv siden 2006.
  • Klokker-LoPPer er det årlige loppemarked på Klokkervej.

Vi har endvidere et vejfestudvalg som har til opgave at planlægge den årlige vejfest.