Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis der er nogle emner som du mener at vi skal beskæftige os med.

Bestyrelsen består af følgende personer:

Opdateret 12. august 2023

Navn Klokkervej nr. Post Telefon Valgperiode
Bestyrelse
Paul Reuber 28 B Formand 3195 0179 2023 – 2025
Ole Stabel 18 Næstformand 2235 4223 2022 – 2024
Alice Sloth 25 Kasserer 2380 1400 2023 – 2025
Steen Høeg Larsen 10 Best. medlem 3052 0232 2023 – 2025
Claus Sperling 30 Best. medlem 3061 5070 2022 – 2024
Jan Holm Christensen 27 Suppleant  2022 7226 2023 – 2024
Revisorer
Lalia Pedersen 28 A Revisor 5090 1207 2023 – 2024
Lis Nielsen 16 Revisorsuppleant  2023 – 2024

Bestyrelsen er valgt på Generalforsamlingen ifølge Klokkervejens Grundejerforenings vedtægter §8, på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmer for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 (lige årstal) og 3 (ulige årstal) medlemmer.

Suppleanten til bestyrelsen vælges for 1 års periode.

Herudover vælges 1 revisor for 1 års periode. Ligeså vælges 1 revisorsuppleant for 1 års periode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen er selvkonstituerende.