Klokkervejens Grunderforening og det gode naboskab.

Der er ingen regler for, at man skal være med i Klokkervejens grundejerforening, men der er nogle fordele ved det.

Dels er vi et fælles talerør til de offentlige myndigheder. Her kan det nævnes, da der var problemer med kvaliteten af fortovsfliserne. Vi har også givet tilbagemelding på belysning af vejen, da vejbelysning blev udskiftet.

Der også, den indirekte effekt af at være med i en grundejerforening, og det er at vi er et netværk. Vi taler med hinanden, og har et indtryk af, hvem bor hvor.

Det betyder noget for normalbilledet på vejen. Er der personer som ikke passer ind i miljøet.

Når man kender hinanden, er det lettere at gå sammen om en havecontainer, prøvesmagning af kage, få et lift til stationen, og jeg har oplevet at en nabo spurgte om hun låne en kop sukker.

Sagt med andre ord at opnå det gode naboskab på vejen.