Det årlige kontingent, forfalder 1. juli.

Kontingentet udgør 100,- kr. pr. år pr. hustand.

Det årlige kontingent fastsættes på Generalforsamlingen, ifølge vedtægterne og er senest reguleret på Generalforsamling 2010.

Ved indmelding i løbet af året opkræves kvartalsvis opdelt kontingent. Beløbet opkræves sammen med det kommende årskontingent.

Indmeldelse i perioden:

  • 1. juli – 30. september = års kontingent.
  • 1. oktober – 31.december = 3/4 års kontingent.
  • 1. januar – 31. marts = 1/2 års kontingent.
  • 1. april – 30. juni = 1/4 års kontingent.

 

Kontingentet skal indbetales på en af følgende måder:

  • Foreningens bankkonto: 5396 0000246269 i Arbejderens Landsbank, Roskilde.
  • Direkte til Kassereren.

 

Sidste rettidige indbetaling 1. august.

 

Gebyr for Grundejerforening forespørgsel.

Vi har et ekspeditionsgebyr på 200,- kr. for besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler / advokat el.lign. i forbindelse med ejendomshandel.

Gebyret er tilsvarene 2 årskontingent, ved regulering af årskontingentet, vil gebyret reguleres tilsvarende.

Har og er, ejendommen medlem af Klokkervejens Grundejerforening i de seneste 2 hele kontingentperioder (1. juli – 30. juni), bortfalder dette gebyr.

Gebyret er indført pr. 1. juli 2016, foreningens medlemmer er informeret herom på Generalforsamlingen 2016, som blev afholdt, den 6. august 2016.