Klokkervejens Solsikkeklub

Klubregler

 

§ 1 Klubbens navn er Klokkervejens Solsikkeklub, og er en interessegruppe under Klokkervejens Grundejerforening.
§ 2 Som medlem kan kun optages, husstande som er medlem af Klokkervejens Grundejerforening.
§ 3 Klubbens formål er at afvikle det årlige mesterskab i solsikkedyrkning, efter følgende regler:
1. 3 stk. frø uddeles til hver deltager senest 1. april
2. Planterne skal være plantet på friland senest 15. maj
3. Mesterskabet afgøres efter et point system, som bedømmer højde, tykkelse på stilk (målt 10 cm over jordoverfladen) samt diameter på blomsterhovedet, på den ene plante som deltageren ønsker, skal være med i dysten.
4. Point systemet:

Plads Højde Stilk Diameter
1. 20 p 10 p 10 p
2. 15 p 8 p 8 p
3. 10 p 5 p 5 p
4. 6 p 3 p 3 p
5. 2 p 1 p 1 p
4. Dommerne fortager måling den første lørdag i august.
5. Vinderne offentliggøres umeldbart efter målingen er fortaget.
§ 4 Dommerkomiteen, består af:

·         Sidste års vinder (Formand og økonomisk ansvarlig).

·         Formanden for grundejerforeningen.

·         Samt en ved lodtrækning, valgt blandt de deltagende husstande, denne lodtrækning finder sted samtidig med uddelingen af frøene.

 

Skulle der være sammentræf mellem sidste års vinder og formanden for grundejerforeningen, indtræder Suppleanten til bestyrelsen på denne post.

§ 5 Det er dommerkomiteens ansvar at alle regler overholdes og denne kan til en hver tid aflægge kontrolvist hos deltagerne
§ 6 Pris for at deltage er 30,- kr. pr. husstand, overskuddet gå ubeskåret til præmiepuljen.
§ 7 Præmiepuljen er dommerkomiteen ansvar, og den fordeles på følgende måde i gaver af en værdi svarende til:

1. Pladsen 50%,  samt Vandrepokalen
2. Pladsen 30%,
3. Pladsen 20%.
§ 8 Solsikkeklubbens regnskab er et selvstændigt regnskab, og en hver deltager i årets dyst, kan til en hver tid, bede om regnskabsindsigt. Regnskabet revideres af Grundejerforeningens revisor.
§ 9 Solsikkeklubben kan opløses. I tilfælde af et flertal Klubbens medlemmer og dommer komiteen, vedtager dette, i tilfælde af klubbens ophør fordeles klubbens formue ligeligt mellem klubbens medlemmer.

Dette regelsæt er seneste opdateret februar 2019