StorKlokkervejDag 2022

 

Kl. 14:00 SOLSIKKEMÅLING

 Vi går rundt til deltagerne og foretager måling af planterne, vinderen offentliggøres i forbindelse med Vejfesten.

Kl. 16.00 GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Orientering og beretning fra formand, udvalg / interessegrupper.
  3. Indkomne forslag.
  4. Nyt om regulering af trafikken.
  5. Revideret regnskab til godkendelse.
  6. Budget til godkendelse og kontingent / gebyr fastsættelse.
  7. Forslag fra forsamlingen.
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant.
  9. Valg af revisor samt en revisorsuppleant.
  10. Valg af festudvalg.

Forslag som ønskes på dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.

 

Kl. 18.00 VEJFEST

Vi tænder for grillen 17:30 og så skal der nabo hygges

I skal selv medbringe: Kød til eget forbrug, som vi så “smider” på grillen
  Drikkevarer
  Service (tallerken, bestik og kopper)
  Desuden tilbehør til kødet (til ca. 4 personer) som er fælles den fælle buffet

ALLE MEDBRINGER EGEN STOL

Efter maden (20:00) er der leg for børnene, der udløser en godtepose.

 

De voksne drikker kaffe (medbring selv kaffe + kopper) med lækre kager fra

KAGEKONKURRENCEN: husk tilmelding, ellers bliver det citronmåner

Læs mere om Kagekonkurrencen

 

Derefter et lille lotteri, med meget spændene præmier.

Vinder af solsikkekonkurrence og kagekonkurrence kåres

 

Pris:
Voksen: 30,- kr. pr. person
Børn under 15 år: 20,- kr. pr. person

 

Tilmelding seneste 7. august 2022

Husk du skal indbetale via foreningens konto: 5396 0000246269 for endelig tilmelding.

­­­­­­­­­VI SES I carporten ved nr. 28

Klokkervej vil være spæret for gennemkørsel ud for nr. 28-30 fra kl. 12:00 og resten af dagen

Hent indbydelsen som PDF