Trafikmåling

Som fortalt på Generalforsamlingen vil der i ugerne 35-36 blive opsætter af Roskilde Kommunen en TOPO trafik målekasse på lygtepælen imellem Klokkervej nr. 11 og 13. Derfor bør der ikke holde bilerne foran lygtepælen.
Vi har som Grundejerforening bedt om det at for afdække hastigheden, hvilken slags køretøjer der kører på Klokkervej, og som et vigtig værktøj i dialog med Roskilde Kommunen omkring forbedret snerydning på vejen samt evt. hastighedsregulerende foranstaltninger.
Vi forventer at have resultatet af målingen ultimo september 22.
Du kan læse mere omkring mulighederne med trafikmålingen.