Resultat af trafikmåling på Klokkervej

20. september 2022

Vi har i perioden tirsdag 30. august 22 kl. 11:00 til tirsdag 6. september 22 kl. 11:00 fået fortaget en trafikmåling på Klokkervej, måleudstyret var opsat ved lygtepælen mellem nr. 11 og 13. Udstyret kunne måle antal køretøjer opdelt i kategorier fx personbil, varevogn under 5,2 meter, samt hastighed. Udstyret kunne også mål retning, mod øst eller vest.

Vi har modtaget rapporten fra Roskilde kommune og de overordne resultater er:

Der er 193 køretøjer på vejen i døgnet i gennemsnit. Der er registeret lidt mere end 1.200 køretøjer på Klokkervej i perioden.

Trafikken er jævnt fordelt over døgnet med mest i timerne mellem 06:00 og 21:00. Der er ikke meget forskel på trafikken på hverdage og i weekenden. Der er tæt på sammen antal køretøjer der kører mod øst og vest.

Hvordan er fordelingen af køretøjs kategorier:

  • 91% er personbiler.
  • 5% er varevogne.
  • 2% er lastvogne.

Hvordan er det med hastigheden på Klokkervej:

  • Gennemsnits hastigheden er 33 km/h
  • 78% overholder hastighedsbegrænsningen på 40 km/h
  • 85% af alle køretøjer har en gennemsnitshastighed på 41,9 km/h
  • En bilist har kørt mellem 55-60 km/h i en personbil på en hverdag

Den helt korte konklusion er at langt den mest trafik, må være beboer og beboerrelateret trafik og 8 ud af 10 overholder hastighedsbegrænsningen.

Formålet med denne måling var at få et overblik om trafikken på Klokkervej og have et grundlag for at vurdere om det er muligt at få lavet nogle trafikreguleringer på Klokkervej. Klokkervejens Grundejerforening har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at arbejde med dette. På baggrund i undersøgelsens resultater, mener arbejdsgruppen, at det vil være svært at få lavet trafikregulering på Klokkervej.  Bestyrelsen og arbejdsgruppen vil arbejde for at få forbedret oversigt forhold ved Sønderlundsvej, fx. i form af et gadespejl.